Fedor Gál > Psaní > Esejistická > Vízie a ilúzie

Neodolal som ponuke usporiadať niektoré zo svojich textov a rozhovorov z rokov 1989 až 1999. Bolo to predsa len významné obdobie moderných dejín Slovenska a moja rola i môj príbeh zrkadlia jeho peripetie.
Knihu si pred odovzdaním do tlače prečitali a spripomienkovali Michal Ač, Ivan Kamenec a Peter Zajac. Michal Ač sa podieľal aj na redakčnom spracováni textu. Ďakujem im.

777|528

< ZPĚT O ÚROVEŇ VÝŠ