Fedor Gál > Psaní > Populárně-vědní literatura a publicistika

Napísal a publikoval som naozaj veľa textov rozmanitej úrovne. Pred zmenou režimu (do roku 1989) to boli desiatky odborných článkov z oblasti prognózovania práce, životnej úrovne, spoločenskej dynamiky a metodológie prognózovania, publikované predovšetkým v Ekonomickom časopise, Sociológii, Sociologickom časopise, Trende a podobne. Plus populárne a popularizačné texty a knihy, napríklad Spoločnosť vo svetle sociológie (s Josefom Alanom - Smena, Bratislava 1987), alebo Svet vedy a poznávania (s Egonom Gálom, Mariánom Kubešom a Alenou Miltovou - Smena, Bratislava 1988). S odstupom času si však zaslúži zmienku iba fragment mojej produkcie. Možno populárny súhrn 15-ročnej prognostickej skúsenosti (MOŽNOSŤ A SKUTOČNOSŤ. Obzor, Bratislava 1990). V roku 1991 mi vydala Archa reflexie novembrovej a ponovembrovej politickej skúsenosti (Z PRVEJ RUKY, 1991). Po mojom odchode z politiky, vyšlo niekoľko kolektívnych prác
a súborov publicistických esejí. Napríklad: Násilie (Egem, Praha 1994), Hodnoty pre budúcnosť
v spolupráci s Pavlom Fričom a Janom Kellerom (G plus G, Praha 1996), O inakosti (G plus G, Praha 1998).

< ZPĚT O ÚROVEŇ VÝŠ