Fedor Gál > Rodina

Moja manželka Irena (detská spisovateľka) má vlastný WEB a BLOG, kde si vpísala všetko, čo chcela.

Róbert (1968)
Vyštudoval filozofiu, je spisovateľ. Spolupracovali sme v G PLUS G a v literárnej kaviarni mal na starosti dramaturgiu kultúrnych programov. Potrebu písať asi zdedil po nás, zvolil si však podstatne náročnejší žáner (filozofický aforizmus, krátke eseje a novely).

Braňo (1971)
Vyštudoval medzinárodné právo na Inštitúte zahraničných vzťahov v Kalifornii. Je finančný analytik, cestuje a fotí. V roku 2005 viedol misiu združenia Človek v ohrození na Srí Lanke. Nikdy nepochopím, po kom z nás zdedil technickú zručnosť a imagináciu. V roce 2007 nám do rodiny přibyla Ivka a malá Sofinka.

Egon (brat, 1940)
Vyštudoval chémiu, ale celoživotne sa venoval filozofii. Po roku 1989 sa filozofiou aj živil. Spoluzakladal na Slovensku nový obor (kognitívne vedy), viedol Inštitút judaistiky, editoval sériu filozofických kníh vo viacerých nakladateľstvách. Všeličo zaujímavé aj sám napísal.

600|571 400|552 600|414 600|426 600|463 640|459 630|450 429|600 333|500
600|571
Brali jsme se mladí, Egon byl svědek

< ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU