Fedor Gál > Verejnosť proti násiliu > Keď sme brali do rúk budúcnosť

Vydalo KC VPN jako svou první polistopadovou publikaci, rok 1990.

359|500 874|632 874|632 874|632 874|632 874|632 874|632 874|632 874|632 874|632 874|632 874|632 874|632 874|632 874|632
359|500
Obálka publikace

< ZPĚT O ÚROVEŇ VÝŠ