Fedor Gál > Verejnosť proti násiliu > Mimořádné číslo deníku Smena

874|1228 500|750 571|311 400|873 700|301
874|1228
Mimořádné číslo denníku Smena ze dne 6.3.1991, ročník 44

< ZPĚT O ÚROVEŇ VÝŠ