Autor v ňom cituje aj toto moje vyjadrenie: „Podľa overených informácií boli Púčik, Tunega a Tesár ľudácki aktivisti. Tento rok boli vyznamenaní Radom Ľudovíta Štúra I. triedy. Rovnaké vyznamenanie som prevzal v roku 2018 z rúk prezidenta Andreja Kisku. Napriek tomu, že si prezidentku veľmi vážim, pokiaľ má byť ocenená uvedená trojica, nemôžem inak, ako vrátiť svoje vyznamenanie. Nemôžu byť súčasne ocenení títo ľudia a ja.“