O “anisemitskom tiku”, vojne v Izraeli a povolebnej beznádeji mnohých Slovákov.