srdečně Tě zdravím a doufám, že jsi v pořádku. Píši Ti ohledně pomoci občanům – romským rodinám, kteří zůstali na ulici Přednádraží v Ostravě - Přívoze. Jistě si vzpomeneš, že jsme tam spolu několikrát byli a že jsi se osobně s některými rodinami setkal. Od listopadu 2010, kdy v této lokalitě poprvé propukla žloutenka, se situace na Přednádraží značně zhoršila. Tato lokalita trpí mnoha problémy a ten nejzávažnější se nedá řešit bez radikálního řešení, které bych přirovnal k useknutí Gordického uzlu – je to problém kanalizace. V lokalitě existuje rozsáhlá síť kanalizace, ke které se ovšem nikdo nehlásí. Byla zničena: a) dlouholetým nezájmem různých subjektů, b) živelnou pohromou - povodní v roce 1997. Majetkoprávní odbor Magistrátu města Ostravy potvrzuje, že kanalizace je v majetku města. Vodoprávní úřad (státní správa) tuto skutečnost vyvrací a tvrdí, že majitelé kanalizace na Přednádraží jsou 3 subjekty (město, soukromá firma Ostravské strojírny a opravny a majitel domu). Primátor uvádí, že město majitelem není. Náměstek primátora tvrdí, že kanalizace patří Českému státu. Tento zmatek má největší dopad na obyvatele. Podnikatel tyto domy skoupil s cílem poskytování bydlení chudším rodinám s využíváním státního příspěvku na bydlení. Těžko je mi moralizovat podnikatelův záměr, když dlouhodobě zastupitelé našeho města i radní podporují politiku zprivatizované chudoby, aby se zbavili veškeré odpovědnosti za své chudší občany a jejich bydlení.

Na úrovni současné státní politiky nám jako sůl chybí koncepce sociálního bydlení, což svědčí o sebestřednosti našich vlivných a mocných.

Zhruba před 14 dny vydal Stavební úřad Moravské Ostravy a Přívozu „ Rozhodnutí o vyklizení“ všech obydlených domů v této lokalitě. Zhruba 400 lidí mělo den ze dne opustit střechu nad hlavou a najít si během 24h nové bydlení. Úřad vyčítal, že domy jsou nebezpečné, jelikož jsou v havarijním stavu nebo mají nedostatečnou střešní krytinu, nebezpečné balkóny, prázdná okna v opuštěných přízemních bytech, prázdná okna do sklepů, porušení nosných prvků nad okny, vadné elektrické vedení, splašky stékající do sklepních prostorů. Část rodin, které bydlí v těchto domech přijali nabídku sociálního odboru Městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu, přestěhovat se do velmi drahých ubytoven. Část obyvatel odmítlo opustit svůj domov, protože mají k domům vztah vybudovaný bydlením zde několik desítek let a neumí si představit domov pro sebe a své děti v prostředí ubytoven. Také se obávají, že by pro ně ubytovna znamenala zvýšení jejich finanční tísně – nebudou moci zaplatit drahé ubytovny, protože výše státního příspěvku je omezena normativou. Sedmičlenná rodina by za ubytovnu měla zaplatit cca Kč 21 000,- za jeden pokoj a smířit se tak s absolutní ztrátou soukromí, se společným sociálním zařízením, kde jsou sprchy žen a mužů odděleny pouze igelitovým závěsem a kuchyní, kterou musí sdílet společně se 14 dalšími rodinami.

V současné době, zhruba 80 lidí vzdoruje rozhodnutí stavebního úřadu a zůstávají na Přednádraží se svými dětmi. Na jedné straně cítí bezvýchodnou situaci a na druhé straně vnímají pouto a naději. Věří, že postupně odstraní závady v těchto domech, aby došlo k vynětí ze seznamu nevhodných neobyvatelných domů. Postupně začali zavádět skupiny hlídek, které dohlížejí na to, aby domy nebyly napadány vandaly. Už 20 dní to funguje – ani hřebík se nesmí ztratit. Situaci, kdy někteří tamní obyvatelé přihlíželi rozebírání domů, se podařilo zastavit. Muži svépomocí dělají drobné změny – např. nahazují omítky, malují chodby, opravují střechy, předběžně zajišťují balkóny, zajišťují zamezení vstupu na balkóny apod.

Voda, která byla již dříve zastavena kvůli neplacení za služby dodávek vody některých tamních lidí, je částečně obnovena. V současné době se intenzivně pracuje, aby dům č. 8 byl vyňat ze seznamu. „nevhodných domů“ – vodovody se opravují, elektřina bude opravena a všechny ostatní závady budou již brzy všechny odstraněny, ale zůstává zásadní problém – splašky – tento problém se nedá řešit vlastní vůlí. Nehledá se společné řešení všech zainteresovaných subjektů, naopak narůstají vzájemné výtky a neochota přiložit ruku k dílu, obzvláště ze strany Statutárního města Ostravy, aby investoval do oprav kanalizace a vymáhal od všech majitelů patřičnou části investic zpět, jelikož situace je nebezpečná tak, jak ukládá zákon.

Naše sdružení se snaží pomoci těm rodinám, které si přáli zůstat na místě. Sdílíme s nimi jejich víru, že tyto krásné domy, které jsou jejich domovem, se dají zachránit a obnovit a nedopustit rozkrádání a demolici těchto starých domů, které nosí určitou paměť tohoto města. Tyto domy byly vybudovány v roce 1902 císařem Francem Josefem. Lidé, kteří zde žijí, cítí určitou sounáležitost, prožitky, zázemí, vztah, což je velice důležité pro zdraví a růst jakéhokoliv dítěte. Naše sdružení sdílí víru lidí, že se vyčítané problémy stavebního úřadu dají u 5 z 11 domů odstranit bez velkých investic. Jako zásadní krok vidíme provedení opravy havarijního stavu kanalizace, přesto, že odborníci měli jiný názor. Jsme přesvědčeni, že terén zde vykazuje určitý přirozený spád směrem k řece, kde se nachází veřejná kanalizace (ul.Palackého).

Ve čtvrtek 23.8. jsme objednali geodeta, který mohl zkoumat, zda jsou naše domněnky správné. V pátek 24.8. geodeti potvrdili, že terén skutečně vykazuje sklon směrem k řece. Tento geodetický výzkum a jeho zpráva připravena firmou Gespo stála Kč 5 400,- a byla uhrazena díky Tvé štědrosti. Jedná se o průlomovou zprávu, která nás přiměla přemýšlet o novém radikálním způsobu řešení odvodu splaškových vod z obydlených domů na ul. Přednádraží. (Tentýž terén dříve zkoumali odborníci a jejich závěr byl ten, že terén žádné známky sklonu nevykazuje).

Dne 24.8. jsme oslovili firmu Sewer, která nám vypracovala projekt „Oprava havarijního stavu kanalizace ul.Přednádraží“. Tento projekt stál Kč 30 000,- včetně DPH. Mladý architekt z této firmy bral jako čest tento projekt vypracovat. Jelikož vnímal urgentní situaci, pracoval od pátku do neděle a projekt nám hotový předložil včera, tzn. 27.8. Dnes jsme jeho práci uhradili.

Fungujeme v podmínkách tísně – málo času – hrozba výkonu soudního rozhodnutí exekucí na vystěhování. Je nutné, co nejdříve zařídit vynětí domů ze seznamu a řešit konečně zásadní problém – kanalizaci. Investice na kanalizaci bude nemalá – cca Kč 10 000,- na 1 m. Kanalizace je dlouhá 150 m. Celkové náklady tedy budou činit maximálně Kč 1 500 000,-. Zahájíme jednání s městem, aby převzali náš projekt a uchopili svou zákonnou povinnost a odpovědnost a využili náš projekt k vybudování kanalizace. Oproti původnímu plánu města na opravu kanalizace, který činil Kč 28 miliónů je náš projekt mnohem šetrnější a rychle realizovatelný.

Věřím, že v tomto týdnu bude s městem probíhat jednání. Současně prosíme, aby nám dobří lidé mohli pomoci a přispěli na projekt, za jehož základní vypracování jsme uhradili částku Kč 30 000,-. Tento projekt byl jediným rychlým a účinným řešením pro rodiny, které zůstali na Přednádraží.

S úctou a přáním všeho dobrého

Kumar Vishwanathan

Ostrava 27.8.2012

P.S.
Pro příspěvky na opravu kanalizace bylo zřízeno konto: 37 37 34 373/0300, důležité je uvést VS (variabilní symbol) 4444, tímto symbolem rozlišíme platby dárců na projekt Přednádraží. Kontaktní osoba pro zasílání darovacích smluv je Simona Jirásková, tel. 777 760 190, email:vzajemne.souziti@seznam.cz