Po minulé nedůstojné volbě prezidenta republiky parlamentem vnímáme zvýšení odpovědnosti a vlivu občanů v přímé volbě jako krok správným směrem. Právě proto chceme a musíme vybírat odpovědně i cílevědomě.

Jsme přesvědčeni, že nový prezident má tři úkoly.

Prvým je budování spravedlivého státu, který není ovládán vůlí zájmových
skupin. Chceme, aby stát sloužil občanům a podřídil se právu, nikoli privilegiím. Proto by prezidentem měl být ten, kdo ctí právo, dokáže se podřídit ústavě a důsledně svým vlivem i rozhodnutími podporovat spravedlnost.

Druhým úkolem je vrátit této zemi důstojné postavení ve společenství západních a demokratických zemí, podpora spolupráce a sjednocování národních států. Mít přátele, spojence, těšit se jejich důvěře, bylo pro naši samostatnost a bezpečnost vždy to nejdůležitější. Chceme proto prezidenta, který bude v Evropě ctěn, který obnoví důvěru v naše schopnosti spolupracovat a pracovat na společných problémech celého evropského kontinentu.

Třetím úkolem je navázat na naše vlastní demokratické a humanistické tradice prezidentů schopných vést dialog s různými politickými názory a stranami. Potřebujeme prezidenta, který bude kráčet ve šlépějích Tomáše G. Masaryka a Václava Havla, mužů vysokých morálních zásad a nekompromitovaných svou minulostí.

S přihlédnutím k potřebným vlastnostem budoucího prezidenta, s přihlédnutím k naději, kterou s přímou volbou hlavy státu spojujeme, s přihlédnutím ke kladným i záporným stránkám všech kandidátů, domníváme se, že Karel Schwarzenberg se nejvíce blíží svými vlastnostmi, minulostí i názory profilu budoucí hlavy státu. Karel Schwarzenberg je mužem zkušeností, mužem právního vzdělání, dlouholetým spolupracovníkem a přítelem Václava Havla, znalý našich dějin a tradic, je to muž výrazných předností i lidských slabin, muž schopný naslouchat, ale i nemlčet a nezaleknout se v těžké chvíli, muž, který je oddán mezinárodní spolupráci, ale dokáže svým osobním postojem ukázat i odlišný, byť by to byl ojedinělý názor.

Podporujeme volbu Karla Schwarzenberga a dáváme všem občanům k úvaze jeho kvality, přehlednou minulost a zkušenostmi podloženou schopnost budování českého demokratického a právního státu.

K tomuto doporučení se hlásíme v čase prvého výročí úmrtí Václava Havla, abychom zdůraznili, že mezi kandidáty je Karel Schwarzenberg jediným, kdo může a měl by navázat na kroky a výsledky celoživotního úsilí Václava Havla.

(zveřejněno 2. ledna 2013)

1. Ivan Gabal (sociolog)
2. Michael Kocáb (hudebník, politik)
3. Jan Ruml (politik)
4. Fedor Gál (sociolog, politik)
5. Ivan a Dáša Havlovi (vědec a podnikatelka)
6. Jan Urban (novinář)
7. Ladislav Špaček (spisovatel, žurnalista)
8. Jiřina Šiklová (socioložka)
9. Jan Hartl (sociolog)
10. Ondřej Soukup (hudební skladatel)
11. Vladimír Hanzel (tajemník V. Havla)
12. Jaroslav Hutka (písničkář)
13. David Černý (výtvarník)
14. Jiří Stránský (spisovatel)
15. Břetislav Rychlík (režisér)
16. Miloš Forman (režisér)
17. Petr Brod (politolog, žurnalista)
18. Gita Zbavitelová (překladatelka)
19. Michal Pavlíček (hudební skladatel)
20. Václav Malý (biskup)
21. John Bok (politický aktivista)
22. Miloslav Zapletal (umělecký manažer)
23. Jaromír Štětina (senátor)
24. Petruška Šustrová (novinářka)
25. Martin Palouš (diplomat)
26. Martin Vidlák (tajemník V. Havla)
27. Bořek Šípek (výtvarník)
28. Leona Machálková (zpěvačka)
29. Ester Janečková (herečka, moderátorka)
30. Tomáš Kulka (filosof, ekonom)
31. Jan Hřebejk (režisér)
32. Přemysl Fialka (fotograf)
33. Lejla Abbasová (moderátorka)
34. Aida Abbasová (ředitelka Anifilmu)
35. Ivo Mathé (rektor AMU)
36. Pavel Koutský (režisér)
37. Zdeněk Svěrák (herec, scenárista)
38. Jan Svěrák (režisér)
39. Vladimír Morávek (režisér)
40. Jiří Voráč (vysokoškolský profesor, Filosofická fakulta MU Brno)
41. Ján Sedal (herec)
42. Jiří Kratochvil (spisovatel)
43. Petr Sís (malíř)
44. Michaela Pavlátová (režisérka)
45. Michal Prokop (zpěvák)
46. David Němec (malíř)
47. Zdeněk Lukeš (teoretik architektury)
48. Milan Horáček (politik)
49. Petr Jančárek (režisér)
50. Ivan Binar (spisovatel)
51. Martin Věchet (Open Air Festival Trutnov)
52. Jiří Berka (psychiatr)
53. Petr Pöthe (lékař)
54. Petr Jarchovský (scenárista)
55. Helena Třeštíková (režisérka)
56. Dana Němcová (psycholožka)
57. Daniel Fikejz (hudebník)
58. Karel Holas (hudebník – Čechomor)
59. Petr Placák (spisovatel, publicista)
60. Miroslav Janek (režisér)
61. Josef Kovalčuk (dramaturg, proděkan JAMU)
62. Jiří Spousta (vysokoškolský profesor, VUT v Brně)
63. Tomáš Šikola (vysokoškolský profesor, ředitel ÚFI v Brně)
64. Jan Burian (spisovatel a písničkář)
65. Vojtěch Dyk (zpěvák – Nightwork)
66. František Soukup (zpěvák – Nightwork)
67. Jakub Prachař (herec – Nightwork)
68. Jakub Antl (basista – Nightwork)
69. Ondřej Sluka (bubeník – Nightwork)
70. Roman Holý (hudební skladatel)
71. David Koller (zpěvák)
72. Michal Dvořák (hudebník)
73. Šimon Ornest (zpěvák – The Tap Tap)
74. Ljuba Václavová (režisérka)
75. Jiří Václav (hudební skladatel)
76. Taťána Klánská (hudebnice, manažerka)
77. Juraj Šajmovič (režisér)
78. Míla Řádová (filmová produkce)
79. Tonička Janková (filmová střihačka)
80. Jan Tříska (herec)
81. Lubomír Schmidtmajer (producent)
82. Tomáš Šimerda (divadelní a televizní režisér)
83. Jiří Šikola (manažer)
84. Jiří P. Kříž (divadelní kritik a publicista)
85. Vladimír Černý (lékař)
86. Petr Hromádka (hudební skladatel)
87. Jiří Vítovec (lékař, Brno)
88. Miroslav Kundrata (ředitel CEO)
89. Eugen a Zuzana Brikciusovi (básník a spisovatel, učitelka)
90. Pavel Fajt (hudebník)
91. Jiří Králík (ředitel Domu kultury, Kroměříž)
92. Viktor Stoilov (knižní vydavatel)
93. David Smoljak (scenárista)
94. Jiří Severin (publicista, Slovácké muzeum)
95. Andrej Krob (režisér)
96. Tomáš Císařovský (malíř)
97. Fero Fenič (režisér a producent)
98. Josef Holcman (spisovatel)
99. Monika Le Fay (režisérka)
100. Jan Bernard (vysokoškolský profesor, FAMU)
101. Hana a Mirek Opatřilovi (zakladatelé Sdružení pěstounských rodin)
102. Jan Pelc (spisovatel)
103. Radovan Lipus (režisér)
104. Jiří a Mirka Rohelovi (lékař a učitelka)
105. Jan Zeno Dus (farář)
106. Pavel Štingl (režisér)
107. Ladislav Heryán (římskokatolický kněz)
108. Petr Oslzlý (divadelník a vysokoškolský profesor)
109. Pavel Materna (vysokoškolský profesor, Filosofická fakulta MU Brno)
110. Jiří Petrů (oční optik, hudebník – cimbalista)
111. Miroslav Huptych (básník a výtvarník)
112. Martin Hrbáč (primáš Horňácké cimbálové muziky)
113. Jitka Vodňanská (psychoterapeutka)
114. Libor Pešek (dirigent)
115. Vladimír Michálek (režisér)
116. Natálie Kocábová (spisovatelka)
117. Ivan Klíma (spisovatel)
118. Petra Procházková (novinářka)
119. Jan Kalvoda (advokát)
120. Ester Kočičková (zpěvačka, moderátorka)
121. Petr Weigl (režisér a dramaturg)
122. Petr Forman (divadelník a loutkař)
123. Karel Smyczek (režisér)
124. Marie Rottrová (zpěvačka)
125. Vladimír Just (vysokoškolský pedagog a kritik)
126. Robert Kodym (kytarista a zpěvák)
127. Jan Gogola (vysokoškolský profesor na JAMU)
128. Milena Černá (ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové)
129. Vladimír Merta (písničkář)
130. Jan Soukup (režisér)
131. Věra Čáslavská (olympionička)