Radikálne náboženské, nacionálne a ideologické „oduševnenie“ sú akoby z jedného suda. Problém spočíva v tom, že nejde iba o intuitívne a emocionálne rozpoloženie. Pod povrchom sú často veľmi osobné, ekonomické, mocenské, skupinové, záujmy a osobnostné zvláštnosti aktérov. Vedieť ich rozpoznať a zverejniť je dôležité.

Vieme, že neexistuje dobro bez zla, šťastie bez utrpenia, láska bez nenávisti. Sú tu ako výzva a možnosť voľby. Stačí sa však zadívať do tvárí a započúvať sa do slov ľudí „pôdy a krvi“, aby sme precitli a pochopili, že niet inej cesty, ako konfrontácia. Konfrontácia radikálnym slovom, textom, filmom, obrazom, hudbou, piesňou, básňou, verejnou polemikou a osobnou účasťou.

Áno, demokratické hlasovanie je iba konfliktom presvedčení, záujmov, hodnôt, potrieb, túžob, ilúzií, predsudkov diferencovaného občianstva. Často však máme pocit, že sa už zabudlo, že sloboda nie je manna z neba a plný tanier nie je normou. A že verejný intelektuál nie je mudrlant, ktorý má automatický nárok na táranie bez osobnej zodpovednosti a ťarchy rizika.

Osobná zodpovednosť a ťarcha rizika sa rodia v teréne, v „krvi a pote“, s námahou a zaťatými zubami. Memoriálom Vrbu a Wetzlera zakladáme tradíciu pochodov Auschwitz – Žilina aj ako súčasť prípravy na chvíľu, keď sa rizikám nevyhneme kľučkovaním a keď svoje šance budeme musieť uchopiť ráznym a razantným správaním slobodných ľudí.

> www.vrbawetzler.eu