Som sekulárny človek. Navyše Slovák, žid, Európan. Pesachovú večeru som toho roku absolvoval s priateľmi – ukrajinskými imigrantmi, židmi. Ich dcéra má za manžela čečenského muslima. Mali sme všetci spolu normálnu sederovú večeru s čítaním Haggady. Trochu sme popíjali – okrem červeného aj kubánsky rum, a občas nakukli do mobilov, čo sa deje vo svete. Okrem iného som zavolal aj bratovi do Bratislavy. Oni boli tak v polovici Haggady, a vyzeralo to na večeru tak okolo pol noci. To už ja som bol doma. Pred spaním som sa začítal do knihy Petra Levina o pamäti.

Však hej, presne o toto ide: nezabudnúť na tradície, nezabudnúť na predkov, nezabudnúť na korene. V našom civilizačnom kontexte sme deti desatora, čiže židovskej tradície. A kázne na Hore. Naši predkovia pochádzali zo Severnej Afriky. Naše korene sú kdesi vo Veľkom tresku, podobne ako korene všetkého živého a neživého. Tak o čom tom vlastne žvatlajú tí hejslováci (hejčesi, hejpoliaci, hejmaďari, hejnemci, hejfrancúzi...)? Sme všetci bratia a sestry a všetci sme utečenci, prinajlepšom migranti. Akurát niektorí trochu drbnutí mindrákmi a predsudkami.

Pesach je sviatok, ktorý židom pripomína útek z Egypta na slobodu. Utečenci sa – z vôle božej – túlali púšťou štyridsať rokov, aby zabudli na návyky z otroctva. Tá metafora platí naprieč dejinami. Že by božia vôľa potrebovala aj xenofóbov a ľudí inak vyšinutých, aby bolo jasné, že mana z neba bola výnimka z pravidla a chlieb svoj každodenný budeme musieť po zvyšok vekov dobíjať v pote tvári? OK, akurát skúsme neplatiť krvou. Príliš veľká hodnota za tie mizerné groše.

Mimochodom, Veľká noc sa slávi takmer súbežne s pesachom. Náhoda? Kontinuita v tradícii? Každopádne: Ježiš bol obrezaný žid. Kontinuita na predkov a desatoro („... neprišiel som rušiť, ale naplňovať zákon a prorokov...“) a čo i len zbežné „čítanie“ genómu živých bytostí nás zbavuje pocitu výlučnosti. Veď aj tí šimpanzy sú naši príbuzní. A teraz buďte múdri! Odkiaľ sa berú napríklad tí kotlebovci, , mazurekovci, zemanovci, okamurovci a im podobní? Že by ich zoslala nevyhnutnosť spoznávať zlé, aby sme vedeli rozpoznať dobré? OK, akurát skúsme neplatiť krvou!

Poznámka: Na výklad pojmov Pesach, Sederová večera, Haggada, Mana z neba sa pozri do gúgeľa, prípadne do Wikipedie. Citát z Ježišovej kázne na Hore je môj preklad z: Bible Svatá. Česká biblická společnost 1994, Ev. S. Matouše 4.5./17.

Písané pre denník N