Stredoškoláci uskutočnili 18. apríla 2017 Veľký pochod proti korupcii, ktorý vzbudil oprávnené nádeje. Na verejnosti sa k svojej zodpovednosti prihlásila nová generácia. Sme veľmi radi, že na kľukatú a strmú cestu zápasu za slobodu a proti skorumpovanému režimu vstupujú mladí ľudia a vracajú sa pri vízii právneho štátu a slobodnej demokratickej spoločnosti k pevnej opore – k Novembru 89.

Narodili sme sa v čase druhej svetovej vojny, alebo v povojnovom, komunistickom a neslobodnom Československu. Až do svojej dospelosti a zrelého veku sme žili v kruhoch našich rodín a priateľov v režime, korumpujúcom celú spoločnosť. Z nášho okolia mizli ľudia, ktorých komunisti prenasledovali a zatvárali za ich vieru, slobodné myslenie a občianske postoje. Našli sme si svoj priestor v šedej zóne akademických a vedeckých pracovísk, v alternatívnom umeleckom svete, či v organizáciách bez priameho dozoru komunistov.

Spojili sme sa v Novembri 89, ale s odstupom času cítime, že sme sa vedľa seba neocitli náhodou. Mali sme revolúciu uloženú v mysli. V Bratislave a v stovkách miest a dedín spojil November 89 ľudí do jedného živého organizmu. Jeho sila nebola v politických ambíciách, ani znalosti technológie moci, s riadením spoločnosti a štátu nemal praktické skúsenosti takmer nik. V prvom a rozhodujúcom momente bol tou jedinou silou len osobný morálny postoj a odhodlanie k činu.

Spoločne sme ako Verejnosť proti násiliu na Slovensku a Občianske fórum v Čechách od novembra 1989 do volieb v júni 1990 zrušili článok ústavy o vedúcom postavení Komunistickej strany v spoločnosti, zaviedli slobodu slova a médií, postupne vymenili obsadenie zákonodarných zborov a výkonnej i súdnej moci. Previedli sme krajinu bez násilia a konfliktov cez všetky zásadné zmeny a otvorili priestor ďalšiemu slobodnému demokratickému vývoju. Priviedli sme spoločnosť k politickej pluralite a slobodným voľbám. Všetko dobré i zlé, čo sa dialo potom, je spoločným dielom slovenských politických elít, ktorým dali mandát na riadenie štátu hlasy ľudí – voličov.

Rady ľudí, verných ideám Novembra a známych tvárí Verejnosti proti násiliu, už preriedli. Niektorých zastihol v tvorivej práci pre demokraciu koniec života, mnohí sa vrátili do svojich občianskych rolí a pracujú tam, kde to je potrebné. Niektorí si našli schodište a cestičky politikou v dobrých i zlých časoch. Len málo z nich podľahlo zvodom moci a mrzí nás, keď k tomu využili popularitu svojich tvárí a pre svoj prospech pošpinili obraz Novembra. Označili November za konšpiráciu s komunistami a obvinili členov Verejnosti proti násiliu z osobného obohacovania. Proti takémuto prevracaniu kabátov však slúži pamäť a aj my sme súčasťou tejto pamäte.

Stredoškoláci uskutočnili 19. apríla 2017 Veľký pochod proti korupcii, ktorý vzbudil oprávnené nádeje. Na verejnosti sa k svojej zodpovednosti prihlásila nová generácia. Sme veľmi radi, že na kľukatú a strmú cestu zápasu za slobodu a proti skorumpovanému režimu vstupujú mladí ľudia a vracajú sa pri vízii právneho štátu a slobodnej demokratickej spoločnosti k pevnej opore – k Novembru 89. V Novembri 1989 sa menil svet a my sme boli pri tejto zmene. Uvedomujeme si, že dnes sa ocitá Slovensko a celý svet na prahu rovnako veľkých zmien ako v roku 1989. Zápas za slobodu a spolupatričnosť sa stáva opäť veľkou výzvou. Sme presvedčení, že naprieč celou spoločnosťou, v každom kúte Slovenska žije väčšina ľudí, pre ktorých je slušná, neskorumpovaná demokratická spoločnosť spoločnou vecou. V tejto dobe obrovských zmien a hrozieb na javisku sveta, sme aj my, ktorí sme boli pri zrode VPN, pripravení spraviť pre túto SPOLOČNÚ VOĽBU všetko, čo je potrebné.

Za Verejnosť proti násiliu: Fedor Gál, Peter Zajac, Martin Bútora, Miroslav Kusý, Ladislav Snopko, Rudo Sikora, Ján Štrasser, Peter Tatár, Maňo Huba, Anna Zemanová, Juraj Flamik, Inge Vagačová, Jozef Hašto
Za Maďarskú nezávislú iniciatívu: László Szigeti, Peter Hunčík,