v kotli vyhecovaných fanoušků, byl mementem. Hledáme představitele, který se nevyžívá v ponižování oponentů, šíření strachu z fiktivního nepřítele, disponuje vnitřní silou, která motivuje. Má autoritu, aniž potřebuje někomu ublížit. Hledáme člověka naladěného pozitivně, a ne mistra jízlivých bonmotů.

Jiří Drahoš se neveze na vzedmuté vlně negativních emocí. Nerozděluje. Jeho životní a profesní příběh je bez průšvihů. Má fyzické i psychické předpoklady pro prezidentský úřad. Nejeví sklon k hromadění osobní moci. Je pevně zakotven do evropského civilizačního prostoru. Bude úlevou mít po mnoha letech lidského, slušného a důstojného prezidenta.