Sedíme s kamarátom v mojej obľúbenej krčme a debatujeme o chystanom spoločnom dielku. Potom prechádzame k všeobecným rečiam o živote. Hovorím, okrem iného: „Tak som sa vrátil z Colours of Ostrava a doma zistím, že to sponzoroval Babiš.“

Od vedľajšie stola: „Však to je váš človek.“

„Akože Slovák?“, odpovedám, „To je vedľajšie, pre mňa je to predovšetkým .....“.

„Jeho mama bola židovka“, pokračuje muž odvedľa. Vzápätí si zafilozofoval o Chazaroch, o dvojakých koreňoch našej civilizácie – židovsko-kresťanských a východných, slovanských, o evolučnej biológii a genetike, akejsi čudnej DNA (myslel toto: https://cs.wikipedia.org/wiki/Haploskupina_R1a_(Y-DNA), ktorá odlišuje týchto od tamtých, a keď mi chceli omylom položiť na stôl jeho smažený syr, prehodil k čašníčke: „Typický Žid. On to zje a ja to zaplatim". To však už bolo, ako dúfam, (môj spolusediaci si to nemyslel) žartom.

O Chazaroch: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Chazarsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e

O Babišovi (agent bývalej komunistickej tajnej polície, plné vrece konfliktov záujmov a čerstvý český premiér): kto chce vedieť, vie.

O tohoročných Colours of Ostrava (z Britských listov): https://blisty.cz/art/91961-je-politovanihodne-ucastnit-se-festivalu-ktery-sponzoruje-agrofert.html. Mal som tam dve diskusie so skvelými parťákmi (Tabery, Urban, Prečan, vnučka sira Nicholasa Wintona) a Babiša som, nevľúdne, zmienil opakovane.