Áno, Novevember 89 zmenil život úplne všetkým. Za seba a svoju generáciu (70+) však tvrdím, že sme za uplynulých tridsať rokov svoju misiu naplnili. Jasne, kto ako a ako kto, ale naplnili! Náš potenciál je vyčerpaný. Sme „iba“ pamäť a príbehy. Máme o čom rozprávať, písať... a máme (podaktorí) vnúčatá, čo je medzigeneračný prenos génov a memov, poznania a skúseností.

Zvláštnym desom ma napĺňajú akční starci (a stareny), ktorí majú ambíciu „ešte raz a naposledy“ usmerniť chod dejín takrečeno „vlastnou rukou“.

Jasne, existujú výnimky, keď je múdry starec, vo významnej pozícii, liekom na kolektívnu dušu. Uvediem dve, z opačných strán kontinua: bývalý nemecký prezident Joachim Gauck a súčasný český.

Mimochodom, hovorí sa, že v starobe vystúpia na povrch ľudských tvárí charaktery v plnej paráde. Dobrí ľudia sú vizuálne nádherní aj v neskorej starobe. A naopak, samozrejme.

Sváťa Karásek na koncerte vo Vystrelenom oku (foto Boris Kršnák).A jedna ochutnávka navrch: