Ve středu 24. října jsem se dočetl, že od policie odchází šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu plk. Jan Kubice: http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=511938 Otevřené zdroje nabízejí k tomuto příběhu spoustu informací. Například:

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu
tento rok (myslí se rok 2006 – pozn. FG) šetří tři nejzávažnější případy tohoto roku
- Antropoid, Pokr, Loreta.

Antropoid se týká objasňování vražd v ruskojazyčné zločinecké struktuře zvané Solncevskaja (srovnej zákrok U Holubů 1995), korupce ve státní správě v souvislosti s tzv. biopalivy, dalšími veřejnými zakázkami a událostmi okolo Pozemkového fondu ČR a Lesů ČR.

Pokr se zabývá vyšetřováním vraždy podnikatele Františka Mrázka. V současné době je operativně pátrací činnost zaměřena na objasňování dalších 35 vražd či podezřelých úmrtí, a to od roku 1992 až do současnosti. Mimo jiné se prověřuje také vztah Františka Mrázka s vysoce postavenými úředníky státní správy a významnými lidmi politického života ČR.

Loreta se zabývá objasňováním pokusu o podvod na společnost Čepro s.p. v souvislosti s obchody s ropnými produkty.

Společným znakem těchto kauz je naprosto zřejmé a nyní již částečně trestně stíhané propojení organizovaného zločinu a vysokých úředníků státní správy ČR. V rámci těchto kauz byly získány informace a zajištěny stopy svědčící o další odborné rozsáhlé trestné činnosti jak násilného, tak hospodářského charakteru. Je zřejmé, že organizovaný zločin nalezl mechanismy, jak ve svůj prospěch ovládnout státní správu za účelem dosažení zisku. Domníváme se, že organizovaný zločin již do státní správy ČR prorostl. Některé informace jsou natolik závažné, že již výrazným způsobem ovlivňují a poškozují státní správu. Toto bezpečnostní riziko se dotýká zejména bezpečnostní, ekonomické a politické stability státu.

V poslední době došlo ze strany Policejního prezidia ČR, Ministerstva vnitra ČR a předsedy vlády ČR k určitým omezením činnosti útvaru. Domníváme se, že je vyvíjena snaha ovlivnit vyšetřování všech tří výše uvedených kauz.

Počátkem dubna tohoto roku přijel policejní prezident plk. Vladislav Husák a náměstek pro trestní řízení plk. František Snopek na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Řediteli útvaru plk. Janu Kubicemu policejní prezident sdělil, že byl téhož dne s ministrem vnitra Františkem Bublanem informovat premiéra vlády ČR Jiřího Paroubka o vyšetřování případů korupce v souvislosti se zadáváním státních zakázek a vraždy podnikatele Františka Mrázka. Řediteli útvaru pak sdělil, že pan premiér a pan minstr vnitra již nechtějí, aby tisková mluvčí útvaru Blanka Kosinová pro média vystupovala jako tisková mluvčí, a aby tak byla ukončena veškerá prezentace útvaru. Podle policejního prezidenta argumentovali tím, že byla vražda podnikatele Mrázka oficiálně v tiskové zprávě propojena s úplatkářstvím v souvislosti se státními zakázkami. Ministr vnitra poté sdělil médiím, že Blanka Kosinová zveřejněním informací narušila vyšetřování této věci jiným útvarům. Považujeme za důležité uvést, že tisková zpráva k akci Antropoid vznikla za účasti vedoucích dvou odborů ÚOOZ, se souhlasem a vědomím OSZ Praha 1. Zároveň musíme zdůraznit, že žádný jiný útvar se na vyšetřování těchto kauze byť dílčím způsobem nepodílí. Všechny tři případy zpracovává odbor zločineckých struktur Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Do současné doby žádný jiný policejní orgán předepsanými služebními postupy neinformoval ÚOOZ o narušení či souběhu těchto tří kauz. Proto považujeme vyjádření ministra vnitra za nepravdivé a účelové.

Inspekce ministra vnitra - útvar přímo řízený ministrem vnitra - byla dle našeho názoru účelově použita ke kriminalizaci vedoucího týmu Pokr a dalších inspekcí dosud neoznačených pracovníků ÚOOZ pracujících na nejzávažnějších kauzách. Tato kriminalizace slouží podle našeho názoru k vyvinutí tlaku na pracovníky útvaru vyšetřující výše uvedené závažné případy. Téměř zastavena byla jak operativně pátrací činnost, tak vyšetřování zejména vraždy podnikatele Mrázka.

Dále Inspekce ministra vnitra zahájila údajně v prosinci 2005 úkony trestního řízení - prověřování vedoucího týmu Pokr a dalších pracovníků ÚOOZ. V květnu 2006, tedy ještě v rámci prověřování před zahájením trestního stíhání, tuto informaci předala sdělovacím prostředkům. Nikdo z pracovníků ÚOOZ nebyl od prosince 2005 do současné doby Inspekcí ministra vnitra vyslechnut, nikdo z kompetentních pracovníků Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezidia ČR ani státního zastupitelství ředitele ÚOOZ o prověřování těchto pracovníků neinformoval.

Navíc prověřovaný vedoucí pracovní skupiny Pokr i několik dalších policistů této skupiny obdrželi na jaře letošního roku bezpečnostní prověrku NBÚ na stupeň D (důvěrný) či T (tajné). ÚOOZ se domnívá, že ze strany MV ČR, PP ČR či SZ se jedná o hrubou chybu, pokud přes všechna závěrečná podezření o trestné činnosti pracovníků ÚOOZ nechalo tyto prověřovat a vyšetřovat tak závažnou trestnou činnost, jako jsou výše uvedené případy.

Kriminalizovaní policisté v minulosti vyšetřovali související závažné případy, které, jak se později ukázalo, měly kauzální souvislost na pozdější vraždu podnikatele Mrázka, a proto přirozeně tito lidé s ohledem na osobní a místní znalost začali vyšetřovat i tuto vraždu. Stejně tak část kriminalistů, kteří již od října 2005 vyšetřovali kauzu Antropoid - biolíh, z důvodu obdobné kauzální souvislosti přešli k vyšetřování této vraždy.

Podklady pro tato tvrzení obdržel výbor pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny na základě požadavku jeho předsedy dnes, tedy 29. května 2006 v 11:00 hod. ve 24 výtiscích. Všechny výtisky jsou ve stupni utajení „D“ (důvěrné). S takovými informacemi se mohou seznamovat pouze osoby s bezpečnostní prověrkou na tento stupeň utajení.

Úlohu pana Přibyla je možno pochopit pouze po přečtení této utajované zprávy předložené výboru. Stejně tak i úlohu pana Hlaváče, vedoucího odboru Inspekce ministra vnitra, který zpracovává deklarované prověřování pracovníků našeho útvaru.
Co se týká poskytování dalších konkrétních informací, nebyl nikdo z pracovníků ÚOOZ do současné doby zbaven mlčenlivosti, a proto se nelze dále konkrétně k jejich obsahu vyjadřovat.

Výboru pro obranu a bezpečnost si dovolujeme navrhnout následující:
- seznámit se s předloženu zprávou a vzít ji na vědomí,
- iniciovat urychlené prověření, meritorní rozhodnutí a seznámení vedení ÚOOZ ohledně prověřování policistů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, kteří jsou podezřelí z trestné činnosti - zneužívání pravomoci veřejného činitele, podvodů a přijímání úplatků,
- iniciovat nastolení stavu, kdy bude možné dále postupovat při objasňování a vyšetřování výše uvedené trestné činnosti.

Ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování
plk. Jan Kubice


Wikipedie:
29. května 2006, několik dní před volbami do Poslanecké sněmovny, se Kubice obrátil na poslance sněmovního branného výboru se zprávou, ve které se uvádí, že organizovaný zločin pronikl do státní správy. Policejní prezidium, ministerstvo vnitra a předseda vlády prý omezovaly činnost Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Dělo se tak především v souvislosti s vyšetřováním tří závažných případů - vyšetřování vraždy podnikatele Františka Mrázka a jeho vztahů s vysoce postavenými úředníky a politiky, vyšetřování podvodů při obchodech s ropnými produkty a vyšetřování objasňování vražd v takzvané Solncevské mafii a o korupci ve státní správě v souvislosti s biopalivy (kauza biolíh). Kubice z ovlivňování vyšetřování obvinil především bývalého šéfa úřadu vlády Pavla Přibyla. Ten měl intenzivní kontakty hlavně s bývalým předsedou vlády a ČSSD Stanislavem Grossem.

Neoficiální cestou unikl do České tiskové kanceláře a přes ni do většiny médií také údaj z tajné části zprávy, podle níž dokumenty nalezené při domovní prohlídce u Tomáše Pitra nasvědčují tomu, že za vraždou podnikatele Mrázka může stát „osoba jménem Kočka“. Novináři ji ztotožnili s Václavem Kočkou seniorem, dlouholetým organizátorem Matějské pouti v Praze a významným členem ČSSD, který se zná s Jiřím Paroubkem, v době medializace předsedou ČSSD a premiérem, případně s jeho synem Václavem Kočkou, který v minulosti podnikal s osobou podezřelou z působení v ruské mafii.

Premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek na mimořádné tiskové konferenci popřel, že by do vyšetřování případu on nebo ministr vnitra František Bublan zasahovali. Paroubek tvrdil, že se jednalo o „dlouho připravované spiknutí“ a že za aférou stojí politici ODS, kteří se snažili tímto způsobem ovlivnit a také ovlivnili výsledek voleb. Kubiceho označil za lháře a manipulátora a po skončení voleb v emotivním projevu zpochybnil jejich výsledek s odvoláním na tuto kauzu.