Pokud zjistíme, že nemůžeme
pomoci ostatním, to nejmenší,
co můžeme udělat, je upustit
od toho, abychom jim
ubližovali.Takto hovorí dalajláma vo svojich Meditáciách pre každý deň k dnešnému dátumu (české vydanie, strana 117). Čo s tým, keď je karanténa?

Prihlásil som sa do videokonferencie „Hovory z exilu“, ktorá má ambíciu vytvoriť akýsi manuál, ktorý by spoločnú skúsenosť z tejto krízy využil pre prípravu na tie, ktoré sú pred nami. Ten projekt je veľmi perspektívny. Napríklad Juro Flamík mi napísal: „Fedor, minule som ti hovoril, že mám taký katalóg možných ohrození ľudstva, pekne systematicky: hrozby z hlbokého vesmíru, z blízkeho vesmíru, udalosti v slnečnej sústave, planetárne javy, klimatické javy, geologické udalosti, biologické, sociálne, psychologické, v tom vojny, ekonomické krízy, pandémie a tiež ohrozenie vlastnými technológiami, genetické inžinierstvo, umelá inteligencia atď. Každá z týchto hrozieb má parametre: pravdepodobnosť vzniku, mieru dopadu na ľudstvo, rýchlosť, možnosť prevencie, možnosť záchranných opatrení. A všetky sa prelínajú v čase j v priestore. Prečo si myslíme, že sa to nestane?“

Po zvyšok dňa som sa snažil nikomu neublížiť, čo vzhľadom k obmedzeniam voľného pohybu nebol až taký problém.

A perlička z denného online spravodajstva na koniec: „Floridská policie zatkla evangelického pastora, který přes zákaz sdružování pořádal velká náboženská setkání. Rodney Howard-Browne řekl, že k obřadům bude věřící svolávat do konce věků. Policie ale podle CNN nechtěla čekat tak dlouho.“