Krátká dlouhá cesta se jmenuje film o poslední cestě mého táty. Byl zavražděn v dubnu1945, na pochodu smrti ze Sachsenhausenu do Schwerinu. V roce 2020 jsem napsal pro hudebního skladatele Miroslava Tótha a kapelu „Drť“ text s názvem Pochod smrti. Martin Hanzlíček, který film režíroval, sestříhal z něj několik obrazů a vzniklo video. Posílám ho do sítí na Jom ha-šoa, kdy se čtou jména obětí holocaustu. Jedno z nich je Vojtech Gál.