Fedor Gál > Rozpad České a Slovenské Federativní republiky

Navigace

Rozpad mnoha postkomunistických zemí (od sovětského impéria, přes Jugoslavii až po Československo) byl souběhem mnoha faktorů, které provázely po roce 1989 přechod od uzavřených totalitních společností k demokracii. Byla to exploze, kterou průbežně a s úžasem reflektovala odborná i laická veřejnost. Dnes to už pokládají za nesamozřejmost jenom někteří pamětníci. Považuji se také za pamětníka a napsal jsem k tomu krátký esej ve své knize LIDSKÝ ÚDĚL.

Po dvaceti letech jsem se k tématu rozpadu státu vrátil článkem ve slovenském denníku SME Dajte mi už pokoj s tým štátom.

 

Jiní pamětníci napsali tehdejšímu prezidentovi Václavu Havlovi v roce 2006, u příležitosti vydání jeho knihy reflexí na ta léta, otevřený dopis. Jeho odpověď mi připadá nejenom strohá, ale až šokující. Zdá se, že lidská paměť je převelice selektivní.